Backer 70 år

Christian Backer

CHRISTIAN BERGH BACKERS LIVSBANE OG BACKERELEMENTETS FØDELSE

Christian Backer blev født i 1885 i landsbyen Flisa, nogle kilometer nord for Kongsvinger i Norge. Faderen var husmand, men havde også en smedje. Christian Backer var yngst i en søskendeflok på 8. De fleste af hans søskende udvandrede til USA og Canada i deres unge år. Christian Backer viste sig tidligt at være et forskertalent. Han tog realeksamen i Kongsvinger og blev senere assistent for en professor ved Tekniska Högskolan i Trondheim, samtidig med at han kunne studere. Den professor, han assisterede, arbejdede blandt andet med at producere ren magnesium af havvand.

Det var gennem sit arbejde med magnesiummetal, at Christian Backer kortlagde magnesiumhydroxidens og magnesiumoxidens egenskaber, og han opdagede muligheden for at kunne udvikle magnesiumoxid, som både er en af vores bedste elektriske ledere, og en usædvanlig god varmeleder, selv ved høje temperaturer.

Backer 70 år

Subsequent patent to 1921 original one

Ved at trække en modstandsspiral gennem et rør af magnesiummetal og derefter skubbe det hele ind i et beskyttende rør kom centreringen og de grundlæggende komponenter på plads. Derefter handlede det om at omdanne det elektrisk ledede magnesiummetal til en isolator. Denne løste Christian Backer ved at tilføje vanddamp i en autoklave ved høj temperatur og højt tryk, hvorved magnesiummetallet blev opløst og dannede magnesiumhydroxid, som i en efterfølgende varmeproces blev omdannet til magnesiumoxid og vand.

- BACKERS METODE VAR REVOLUTIONERENDE -

Dette var Christian Backers grundlæggende idé, som fik navnet "Backer-processen" og gav verden en ny, letanvendelig varmekomponent til husholdninger og industrier. Sammenlignet med tidligere tilgængelige konstruktioner med stealit eller mikanitisolerede spiraler var Backers metode revolutionerende. Grundpatentet blev givet i 1921, og dertil kom en række følgepatenter i løbet af 20'erne og 30'erne.Christian Backers mål var at udvikle et produkt med sin metode, som var godt nok til fremstilling af et elektrisk rørkomfur, som kunne være et alternativ til gaskomfuret. For at lette varmeoverførslen fra modstandsspiralen, skulle elementerne efterpresses. Der var dog stadig mange problemer, før produktet kunne blive en varmekilde i høj kvalitet. Christian Backer emigrerede til Canada, hvor han, i Ottawa, i provinsen Ontario, byggede en fabrik til yderligere eksperimenter. Christian Backer ansatte en tidligere medarbejder og ven fra Trondheimstiden, Johan Wetlesen, som chef for denne fabrik.Christian Backer udviklede nu et samlet koncept til produktionsanlæg og solgte licenser på sin metode verden over, bl.a til:

 

  • Westinghouse, Pittsburgh, USA
  • Metropolitan Vickers, Manchester, England
  • Voigt & Haeffner (Siemens), Bad Soden, Tyskland
  • SA Calor, Lyon, FrankriG
  • Polytherm Ltd, Arundel, Sydafrika
  • Pyrox SA, Bergen, Norge
  • Pomerska Elektrowna, Torun, Polen


I England opbyggede Christian Backer i 1938 sin egen 100% ejede virksomhed. Den fik navnet Backer Electric Ltd., som blev flyttet til Rotherham i York Johan Wetlesen blev udnævnt til administrerende direktør. I 1950 blev han efterfulgt af Carl Kramer, der var advokat og gift med den Christian Backers datter, Mona. Efter Carl Kramers død i 1961 blev Stan Nimrod udnævnt til administrerende direktør. Han havde været aktiv i virksomheden siden starten.

 

Licensafgifterne fra de forskellige virksomheder gav Christian Backer betydelige indtægter. Afgiften var baseret på et beløb pr. produceret element, målt i kW.

Efter krigen ønskede Christian Backer også at etablere en virksomhed i Sverige, navnlig da hans hustru, Elsa, havde svenske rødder. Elsa var kusine til godsejeren Nils Bernerup. Sammen med Johan Wetlesen besøgte Christian Backer i 1948 nogle førende svenske producenter af elektriske varmeapparater for skabe interesse for sit produkt. Christian Backer stillede nu krav om, at den fabrik, der tildeles licensen, skulle have navnet Backer i sit firmanavn, men hverken Kockums, Electrolux eller Elektorhelios var interesseret i at ændre deres navn.

 

Som afslutning på rejsen besøgte de Nils Bernerup på Stora Bernstorp, hvor de udtrykte deres bekymringer. Det førte til, at Nils Bernerup og cirklen omkring ham blev inddraget, heriblandt riksdagsman Erik Nilsson i Svalöv. Med delt ejerskab mellem Backerfamilien og den svenske koncern blev Backer Elektro Värme AB grundlagt i 1949.

 

Nils Bernerup var svineopdrætter i stor målestok, og købte sine grise fra det Smågriscentralen i Sösdala. Gennem chefen der, disponent Gunnar Ohlson, fik Niels Bernerup kontakt med landsfiskal Edgar Holm, som på den tid var Sösdalens magtfulde mand. Gennem Edgar Holms formidling blev der, ved en udstykning fra gården Tureholm, købt en grund af landmanden Hilding Jönsson til opførelse af en fabriksbygning.

 

Backer England havde som repræsentant i Sverige pensioneret kaptajn Bo Lindesvärd, der på et tidspunkt formidlede en handel til SJ med dobbeltisolerede Backer-elementer til højspænding. Det var derfor naturligt, at Lindesvärd tiltrådte som administrerende direktør. Som produktionschef blev civilingeniør Bertil Håkansson fra Tjörnarp udnævnt til produktionschef og blev sendt til England for at lære produktionen at kende.

 

Monsieur Pierre Schwob, teknisk chef for SA Calor i Lyon, Frankrig, stod i spidsen for og kontrollerede hele installationsarbejdet i Sösdala. I den periode boede han på Sösdala hotel. Da monsieur Schwob kun talte fransk, fungerede Christian Backers datter, Margareta, som tolk og assistent. Ud over sin uddannelse som operasanger havde Margareta også en teknisk uddannelse.

 

Christian Backer døde den 30. august 1952 under en opgave for Backers på Vedaverken i Södertälje. Vedaverken var Backers leverandør af magnesiumrør. De havde problemer, og da Christian Backer hævdede, at de ikke havde fulgt hans tegninger og instruktioner, blev han så ophidset, at han fik hjertestop. Christian Backer ligger begravet i sin fødeby Flisa i Norge.

 

Sven Christensson

(Administrerende direktør, Backer AB 1956-1980)

Wind energy

Solar energy

Solar energy

Heat pump technology

Heat pump technology

Solutions for electric cars

Solutions for electric cars

Backer 70 år

Christer Fredriksson

BACKER NU & I FREMTIDEN

- Et kort interview med Backers AD Christer Fredriksson

Det kan virke paradoksalt, at en teknologi, der har næsten hundrede år på bagen, kan være med til løse nogle af de største udfordringer i vores tid. Faktum er, at Christian Backers patenterede rørelementer er findes i mange af vores hverdagsprodukter, har en vigtig funktion for både moderne biler og transport samt miljøvenlig og effektiv opvarmning.

 

"Når man taler om opvarmning i dag, lander man ved varmepumper, solenergi og lignende, og for os er da også vigtige kundegrupper, som vi leverer forskellige løsninger til," siger Christer Fredriksson, administrerende direktør for Backergruppen med hovedkontor i Sösdala. Den nuværende elektrificering af køretøjsflåden kræver blandt andet batteriopvarmning, modstand til bremser og opvarmning af kameraer og bakspejle, mens jernbanerne har brug for opvarmning af både tog og gearkasser. Alt dette udvikler, producerer og leverer Backer. Desuden kræver det øgede elforbrug en stigning i elektricitetsproduktionen, som er den næste store udfordring. Også der har Backer en finger med i spillet som producent af produkter til vindmøller, herunder opvarmning til vingerne og modstand til styringen af rotorerne.

”Pludselig er vores produkter en del af løsningen på nutidens klimaproblemer. Det er fascinerende, at en opfindelse fra begyndelsen af det 20. århundrede får denne rolle.”

(Christer Fredriksson)


 

I et par årtier har Backer aktivt finpudset sit forretningskoncept. Gennem digital udvikling kan rørvarmeelementerne eksempelvis kombineres med smartere styring, blandt andet for at spare energi og dermed også omkostninger. Tidligere var ydeevnen ofte den vigtigste. I dag er fokus primært på styringen.

 

Christer Fredriksson sammenligner med en bil, hvor antallet af hestekræfter måske ikke længere er det vigtigste salgsargument, men snarere de funktioner, bilen har.

 

"I dag kalder vivores forretningskoncept intelligent opvarmning & styring. Det er vokset yderligere med årene ved både tilføjelse af andre teknologier og stigende værditilvækst. Men selve elementet er stadig baseret på den samme grundlæggende teknologi.

 

(Tekst & interview af Johan Bentzel for Norra Skåne/Skd
Udgivet i bilag Affärsliv)

 

BACKER AB · FABRIKSGATAN 11 · SE-282 71 SÖSDALA · TEL: +46 (0)451-66100 · [email protected] · Corp. reg: 5560530569

Copyright © 2017 Backer AB