Dansk   

 • Vores værdier

  Vores værdier vejleder i, hvordan vi mener, at diverse forhold påvirker den bæredygtige udvikling. Vi har inddelt dem i otte områder, som vi kalder vores Etiske regler.

 • Business Principles

  Vision

  Vores vision er at skabe løsninger i verdensklasse i bæredygtig energi, hvilket vil sige en interaktion mellem økonomi, sociale faktorer og miljø.
 • Business Principles

  1. Respektere menneskerettigheder

  • Vi behandler alle vores medarbejdere retfærdigt, med værdighed og respekt.
  • Vi værdsætter og udvikler diversitet blandt vores medarbejdere.
  • Vi giver ikke nogen særbehandling*, hvad angår deres ansættelse eller forpligtelser.
  • Vi hverken chikanerer, truer eller diskriminerer ikke kollegaer eller forretningsforbindelser.
  • Vi respekterer medarbejdernes rettigheder, når det gælder organisering og forhandling af kollektiv overenskomst. Vi respekterer også medarbejderne ret til at afvise at være en fagforening.
  • Vi tillader ikke børnearbejde, illegal arbejde eller tvungent arbejde.
  • Vi sørger for at sikre, at medarbejdere under 18 år ikke udfører risikabelt arbejde. *Særbehandling kan f.eks. referere til køn, religion, alder, handikap, seksuel orientering, nationalitet, politisk holdning eller social eller etnisk oprindelse.
 • Business Principles

  2. Gode arbejdsforhold

  Vi tilbyder gode arbejdsforhold og muligheder for personlig udvikling

  • Vi skaber gode relationer til vores medarbejdere og forventer engagement i virksomhedens udvikling.
  • Vi tilbyder medarbejderne mulighed for at udvikle viden og færdigheder med henblik på at øge deres professionelle muligheder og styrke deres personlige og økonomiske udvikling.
  • Vi går ikke på kompromis, hvad sundhed og sikkerhed angår.
  • Vi træffer forebyggende foranstaltninger med henblik på at begrænse risikoen for uheld og arbejdsskader.
  • Vi betaler løn og vederlag i henhold til aftaler samt lovgivning og forskrifter. Vi belønner god opførsel og en ekstraordinær indsats.
 • Business Principles

  3. Reduceret miljøbelastning

  Vi er miljøbevidste i hvert enkelt led i vores værdikæde

  • Vores langsigtede strategi er at skabe energiløsninger i verdensklasse og være med til at skabe et mere bæredygtigt samfund.
  • Vi lever i takt med at vi lærer, hvilket vil sige, at vi gør brug af vedvarende energi, passer på naturens ressourcer, reducerer mængden af udledninger i luft og vand samt begrænser vores affaldsmængde.
  • Vores syn på miljøforholdene er bredt, og omfatter alt lige fra produktudvikling til slutproduktet ibrugtagning.
  • Vi identificerer risici for mennesker og miljøet og respekterer forsigtighedsprincippet*.

  *Forsigtighedsprincippet vil sige, at i situationer, hvor vi har mistanke om, at miljø eller sundhed kan blive belastet, men ikke har tilstrækkelig viden om disse risici, så hverken ignorerer eller undlader vi at forholde os til beslutninger om passende beskyttelsesforanstaltninger.

 • Business Principles

  4. God forretningsskik

  Forretningsforbindelser og forretningsmetoder er baseret på overholdelse af lovgivningen og brugen af god forretningsskik.

  • Vi kræver ærlighed og integritet i alle dele af vores drift og forventer det samme fra vores forretningsforbindelser.
  • Bestikkelse er forbudt. Alle former for betaling til vores forretningsforbindelser må kun ske til dækning af reelle varer og ydelser.
  • Gaver og andre fordele må ikke overstige lokal sædvane og skal ske i overensstemmelse med lovgivningen.
  • Vi skal overholde enhver konkurrencemæssig lovgivning og arbejde på at opretholde en fair konkurrence.
  • Alle medarbejdere skal undgå interessekonflikter mellem private økonomiske forhold og virksomhedens forretningsmæssige drift.
  • Alle medarbejder har lov til at rapportere økonomiske samt andre uhensigtsmæssige uregelmæssigheder uden risiko for, at det har personlige konsekvenser (whistle-blower-princippet).
 • Business Principles

  5. Ansvarligt opkøb

  Vi foretager ansvarlige opkøb og stiller krav til vores leverandører.

  • Vi arbejder kun med leverandører, som opholder vores etiske regler.
  • Vi stiller krav til vores leverandører og evaluerer dem både før og i løbet af vores samarbejde.
  • Leverandørerne tilskyndes ti at introducere et autoriseret ledelsessystem for at sikre kvaliteten, miljøet og arbejdsmiljøet.
  • Vi følger jævnligt op på leverandørernes præstation. Dette kan resultere i anmodninger om forbedringer eller ophør af samarbejdet.
 • Business Principles

  6. Produktansvar

  En produktfunktion, kvalitet, sikkerhed og miljørelaterede karakteristika er de vigtigste egenskaber for koncernens fortsatte udvikling.

  • Vi stræber efter at vores produkter bidrager til en bæredygtig udvikling, når de anvendes af kunderne Energieffektivitet, økodesign og livscyklustænkning er vigtige nøgleord for os.
  • Vores produkter skal opholde aftaler og juridiske normer samt standarder i forhold til sundhed og sikkerhed ved brug.
  • Vi har relevante og klare oplysninger om sikkerhed og miljøtilpassede installationer, brug, vedligeholdelse, opbevaring og slutdeponering.
  • Vi sikrer, at kunden får hurtigt svar på eventuelle produktspørgsmål, og når de beder om yderligere oplysninger.
 • Business Principles

  7. Socialt engagement

  Vi er involveret i de netværk og samfund, som findes der, hvor vi driver virksomhed.

  • Hvor det er muligt vil vi også engagere os i de samfund, hvor vi driver virksomhed, og stræber efter at ansætte lokale medarbejdere og ledere.
  • Vi skal oplyse næste generation om vores processer og produkter, så de ansøger om jobs i vores virksomhed.
  • Vi skal være aktive i udviklingssamarbejdet i de industrielle netværk, universiteter og forskningsinstitutter.
  • Vi skal prioriteres tilskud og sponsoraftaler, som gavner det steder, hvor vi arbejder, og det støtter vores værdier samt styrker forholdet til kunder og samarbejdspartnere.
  • Vi bidrager ikke til eller involverer os i politiske partier, politikere eller politiske organisationer.
 • Business Principles

  8. Transparens

  Vores kommunikation er ligefrem, ærlig og overholder gældende lovgivning, forskrifter og standarder.

  • Vi bevarer et tæt forhold til vores interessenter, og vores kommunikation er baseret på regelmæssig kontakt, klarhed og god moral.
  • Vi holder vores interessenter informeret om koncernens drift, resultater og strategier. Dette sker i overensstemmelse med reglerne for de fondsbørser, hvor virksomhedens aktier er noteret.
  • Alle medarbejdere skal overholde gældende forskrifter om tavshedspligt i forhold til oplysninger, der ejes af virksomheden og vores forretningsforbindelser. Dette gælder oplysninger, som potentielt kan påvirke virksomhedens konkurrencedygtighed, aktiekurser og langsigtede overlevelse.
 • Business Principles

  Nultolerance og vedvarende forbedringer

   

  Vi har nultolerance i fald hovedområderne i de etiske regler overtrædes.

  Dette gælder for eksempel overholdelse af gældende menneskerettigheder og forhold såsom bestikkelse, korruption eller konkurrencelovgivningen.

  På andre områder arbejder vi systematisk og målrettet med vedvarende forbedringer. • Business Principles

  Vores værdier i hverdagen

  Dagligt ansvar over for, hvordan vores værdier anvendes, ligger hos lederne i koncernens virksomheder.

  De etiske regler og politik skal medtages i virksomhedens interne træningsprogrammer for virksomhedens nye såvel som eksisterende medarbejdere. Lederne skal foregå andre med et godt eksempel i forhold til overholdelse af reglerne.

  Vores forretningsforbindelser forventes også at respektere vores værdier.BACKER AB · FABRIKSGATAN 11 · SE-282 71 SÖSDALA · TEL: +46 (0)451-66100 · [email protected] · Corp. reg: 5560530569

Copyright © 2017 Backer AB