Dansk   
  Business Principles

  4. God forretningsskik

  Forretningsforbindelser og forretningsmetoder er baseret på overholdelse af lovgivningen og brugen af god forretningsskik.

  • Vi kræver ærlighed og integritet i alle dele af vores drift og forventer det samme fra vores forretningsforbindelser.
  • Bestikkelse er forbudt. Alle former for betaling til vores forretningsforbindelser må kun ske til dækning af reelle varer og ydelser.
  • Gaver og andre fordele må ikke overstige lokal sædvane og skal ske i overensstemmelse med lovgivningen.
  • Vi skal overholde enhver konkurrencemæssig lovgivning og arbejde på at opretholde en fair konkurrence.
  • Alle medarbejdere skal undgå interessekonflikter mellem private økonomiske forhold og virksomhedens forretningsmæssige drift.
  • Alle medarbejder har lov til at rapportere økonomiske samt andre uhensigtsmæssige uregelmæssigheder uden risiko for, at det har personlige konsekvenser (whistle-blower-princippet).

  BACKER AB · FABRIKSGATAN 11 · SE-282 71 SÖSDALA · TEL: +46 (0)451-66100 · [email protected] · Corp. reg: 5560530569

  Copyright © 2017 Backer AB