Business Principles

    KONCERNEN HAR FIRE ØKONOMISKE MÅL

    Væksten skal i gennemsnit udgøre 20 om året, hvoraf halvdelen skal være organisk og anskaffelse gennem opkøb. Driftsfortjeneste for hvert forretningsområde skal udgøre mindst 10 % af salget i løbet af et konjunkturforløb. Forrentningen af investeret kapital skal som minimum udgøre 20 % i løbet af et konjunkturforløb. Egenkapitalandelen i koncernen må ikke være under 30 %.

    BACKER AB · FABRIKSGATAN 11 · SE-282 71 SÖSDALA · TEL: +46 (0)451-66100 · [email protected] · Corp. reg: 5560530569

    Copyright © 2017 Backer AB