Effekt W

Spænding V

Dimensioner
Ø mm

Art.nr.

1000

230

580 x 200

3056 800 113

1500

230

580 x 200

3056 800 121

2000

230

580 x 200

3056 800 139

 

Tilslutning

Kabler med jordforbindelse.

 

Samling

Fadvarmeren skal monteres på den nederste del af fadet, så hele fadets indhold opvarmes. For at sikre optimal varmetransmission skal tilspændingsanordningen på varmeren efterspændes, efter at fadvarmeren har været i brug første gang. Tilspændingsanordningen skal tjekkes jævnligt. Brug handsker, hvis varmeren har været i drift. Fadvarmeren må ikke anvendes i udendørsmiljøer, i vådrum, eller hvis ikke den er monteret på en tønde. Varmeren skal holdes.

 

Termostat

Termostaten kan justeres med en skruetrækker. Brug skalaen som reference. For at få adgang til termostaten skal man fjerne en gummiprop fra koblingsboksen. Temperaturen på skalaen viser fadets overfladetemperatur, ikke temperaturen for indholdet i fadet.

 

Temperaturbegrænser

Fadvarmeren har en anordning, der forebygger overophedning, og som frakobler elementet, hvis der opstår problemer, som enten har med regulerings af termostaten eller fadets varmetransmission at gøre. Temperaturbegrænserenheden kan nulstilles manuelt ved hjælp af en trykknap, der sidder under en kapselmøtrik ved koblingsboksen. Inden nulstilling skal fad- og IBC-varmeren afkøles og fastgørelsen til fadet skal tjekkes. Er det ikke muligt at betjene fadopvarmeren efter nulstilling af varmeren, skal den tilses af autoriseret elektriker.

 

Sikkerhed

 

Dele af fadvarmeren bliver varm under drift!
Ved brug skal fadvarmeren stå mindst en meter fra brandfarligt materiale, inklusive byggemateriale. Det fad, der opvarmes, skal være åben for ventilation i hele varmeperiode. Fadet skal også placeres et sted med god ventilation for at undgå antændelse.

BACKER AB · FABRIKSGATAN 11 · SE-282 71 SÖSDALA · TEL: +46 (0)451-66100 · [email protected] · Corp. reg: 5560530569

Copyright © 2017 Backer AB