2008

FLYTTING

Flyttet lokasjonen fra Langeland på Kongsvinger til SIVA. Vi flyttet også all volumproduksjon til Backer OBR i Polen.

BACKER BHV AB · FABRIKSGATAN 11 · SE-280 10 SÖSDALA · TEL: +46 (0)451-66100 · [email protected] · Corp. reg: 5560530569

Copyright © 2017 Backer BHV AB