Når du velger en tilkoblings- og festeinnretning, spiller serielederen ofte en viss rolle. Nedenfor finner du informasjon om de vanligste alternativene, som også kan refereres til som standard. Det viser seg ofte å være økonomisk å forsyne varen med egnede tilkoblinger og festemidler, selv når de er produsert. Vi jobber også med spesialflenser og tilkoblingsmuligheter som er fullt tilpasset kundens forespørsler.

NORSKE BACKER AS · JOSTEIN SVENHEIMS VEG 8-10 · NO-2212 KONGSVINGER · TEL. +4762828828
SALG/FORESPØRSEL: [email protected] · FAKTURAADRESSE: [email protected]

2017 Backer BHV | All rights reserved