Svenska   
Backer 70 år

Christian Backer

CHRISTIAN BERGH BACKERS LIVSBANA OCH BACKERELEMENTETS FÖDELSE

Christian Backer föddes 1885 i byn Flisa, ett par mil norr om Kongsvinger i Norge. Fadern var torpare men hade även en smedja. Christian Backer var yngst i en syskonkull på 8 barn. De flesta av syskonen utvandrade i unga år till USA och Kanada. Christian Backer visade sig tidigt vara en forskningsbegåvning. Han tog realexamen i Kongsvinger och blev sedan assistent till en professor vid Tekniska Högskolan i Trondheim samtidigt som han hade möjlighet att studera. Den professor han assisterade arbetade bl a med att framställa ren magnesium ur havsvatten.

Det var under sitt arbete med magnesiummetall som Christian Backer kartlade magnesiumhydroxidens och magnesiumoxidens egenskaper och insåg möjligheten att av ren magnesiummetall, som är en god elektrisk ledare, skapa magnesiumoxid, som är en av våra bästa elektriska isolatorer och därtill en utomordentligt god väremledare, även vid hög temperatur.

Backer 70 år

Subsequent patent to 1921 original one

Genom att i ett rör av magnesiummetall dra in en motståndsspiral och sedan skjuta in det hela i ett skyddsrör klarades centreringen och grundkomponenterna var på plats. Det gällde sedan att omvandla den elektriskt ledande magnesiummetallen till en isolator. Detta löste Christian Backer genom att i en autoklav under hög temperatur och högt tryck tillföra vattenånga varvid magnesiummetallen upplöstes och bildade magnesiumhydroxid, som i en efterföljande värmeprocess omvandlades till magnesiumoxid och vatten.


- BACKERS METOD REVOLUTIONERANDE -


Detta var Christian Backers grundläggande ide som fick namnet ”Backerprocessen” och gav världen en ny lätt applicerbar, värmekomponent för hushåll och industri. Jämfört med tidigare tillgängliga konstruktioner med steatit eller mikanitisolerade elspiraler var Backers metod revolutionerande. Grundpatentet är daterat 1921 och till detta kom ett antal följdpatent under 20- och 30-talet.

Christian Backers mål var att med sin metod få fram en produkt, god nog för tillverkning av en elektrisk rörkokplatta, som kunde vara ett alternativ till gasspisen. För att underlätta värmeöverföringen från motståndsspiralen till mantelröret måste elementen efterpressas. Många andra problem återstod dock för att göra produkten till en högkvalitativ värmekälla.


Christian Backer utvandrade till Kanada där han i Ottawa, i provinsen Ontario, byggde upp en anläggning för fortsatta experiment. Som chef för denna anläggning knöt Christian Backer en tidigare medarbetare och vän från Trondheimstiden, Johan Wetlesen.


Chrisitan Backer utvecklade nu ett totalt koncept till produktionsanläggningar samt sålde licenser på sin metod världen över, bl a till:

  • Westinghouse, Pittsburgh, USA
  • Metropolitan Vickers, Manchester, England
  • Voigt & Haeffner (Siemens), Bad Soden, Tyskland
  • SA Calor, Lyon, Frankrike
  • Polytherm Ltd, Arundel, Sydafrika
  • Pyrox SA, Bergen, Norge
  • Pomerska Elektrowna, Torun, Polen


I England byggde Christian Backer 1938 ett eget och helägt företag. Det fick namnet Backer Electric Ltd. Och förlades till Rotherham, York. Johan Wetlesen utsågs till Managing Director. 1950 efterträddes han av Carl Kramer som var advokat och gift med Christian Backers dotter Mona. Efter Carl Kramers död 1961 utsågs Stan Nimrod till MD. Han hade varit verksam i bolaget sedan starten.

 

Licensavgifterna från de olika bolagen gav Christian Backer avsevärda inkomster. Avgiften baserade sig på ett belopp per producerade element mätt i kW.

 

Efter kriget ville Christian Backer även bygga upp en verksamhet i Sverige, i synnerhet som hans hustru Elsa hade svenska rötter. Elsa var kusin med godsägare Nils Bernerup. Tillsammans med Johan Wetlesen besökte Christian Backer 1948 några ledande svenska producenter av elvärmeapparater för att intressera dem för sin produkt. Christian Backer ställde nu som krav att den fabrik som skulle få licensen skulle ha namnet Backer med i sitt firmanamn men vare sig Kockums, Electrolux eller Elektorhelios var intresserade av att ändra sitt namn.

 

Som avslutning på resan besökte de Nils Bernerup på Stora Bernstorp där de talade om sitt bekymmer. Detta ledde till att Nils Bernerup och kretsen kring honom, inklusive riksdagsman Erik Nilsson i Svalöv, engagerade sig. Med delat ägande mellan Backerfamiljen och den svenska gruppen grundades således Backer Elektro Värme AB 1949.

 

Nils Bernerup drev grisuppfödning i stor skala och köpte sina grisar från Smågriscentralen i Sösdala. Via chefen där, disponent Gunnar Ohlsson, fick Nils Bernerup kontakt med landsfiskal Edgar Holm, som vid den tiden var Sösdalas starke man. Genom Edgar Holms försorg inköptes ett markområde för fabriksbyggnad av lantbrukare Hilding Jönsson genom avstyckning från gården Tureholm.

 

Backer England hade som agent i Sverige pensionerade kaptenen Bo Lindesvärd, som vid något tillfälle förmedlat en affär av dubbelisolerade Backer-element för högspänning till SJ. Det blev därför naturligt att Lindesvärd tillträdde som VD. Som produktionsledare utsågs civ.ing. Bertil Håkansson från Tjörnarp som sändes till England för att lära sig produktionen.

 

Mr. Pierre Schwob, teknisk chef för SA Calor i Lyon, Frankrike ledde och kontrollerade hela installations- arbetet i Sösdala. Han bodde under denna tid på Sösdala hotell. Då Mr. Schwob endast var fransktalande medverkade även Christian Backers dotter Margareta som tolk och hjälpare. Margareta hade vid sidan av sin skolning till operasångerska, även teknisk utbildning.

 

Christian Backer dog den 30 augusti 1952 under ett uppdrag för Backers räkning på Vedaverken i Södertälje. Vedaverken var Backers leverantör av magnesiumrör. De hade fått problem och när Christian Backer konstaterade att de ej hade följt hans ritningar och instruktioner blev han så exalterad att hans hjärta stannade. Christian Backer ligger begravd i sin födelsebygd Flisa i Norge.

 

Sven Christensson

(VD, Backer AB 1956 - 1980)

Wind energy

Solar energy

Solar energy

Heat pump technology

Heat pump technology

Solutions for electric cars

Solutions for electric cars

Backer 70 år

Christer Fredriksson

BACKER I TIDEN & I FRAMTIDEN

- En kort intervju med Backers VD Christer Fredriksson

Det kan tyckas paradoxalt att en teknik som har nästan hundra år på nacken kan bidra till att lösa några av vår tids största utmaningar. faktum är att Christian Backers patenterade rörelement ingår i många av våra vardagsprodukter, har en viktig funktion för såväl moderna bilar och transporter som miljövänlig och effektiv uppvärmning.

 

– När man pratar om uppvärmning idag landar man i värmepumpar, solenergi och liknande, och för oss är ju det viktiga kundgrupper, som vi levererar olika lösningar till, säger Christer Fredriksson, vd för Backergruppen med huvudsäte i Sösdala. Den pågående elektrifieringen av fordonsflottan kräver bland annat batteriuppvärmning, motstånd för bromsar och värmning av kameror och backspeglar, medan järnvägen behöver uppvärmning av både tåg och växlar. Allt detta utvecklar, producerar och levererar Backer. Dessutom kräver den ökade elförbrukningen en ökad elproduktion, vilket är nästa stora utmaning. Även där har Backer ett finger med i spelet som tillverkare av produkter till vindkraftverk, däribland uppvärmning till vingarna och motstånd till styrningen av verken.

”Plötsligt är våra produkter en del av lösningen på dagens klimatproblem. Det är fascinerande, att en uppfinning från tidigt 20-tal får den rollen.”

(Christer Fredriksson)

 

Sedan ett par decennier tillbaka har Backer aktivt förfinat sin affärsidé. Genom den digitala utvecklingen kan rörvärmeelementen exempelvis kombineras med smartare styrning, bland annat i syfte att spara energi och därmed också kostnader. Förr var ofta prestandan det viktigaste. Numera ligger fokus i första hand just på styrningen.

 

Christer Fredriksson jämför med en bil, där antalet hästkrafter kanske inte längre är det främsta försäljningsargumentet, utan snarare de funktioner som bilen har.

 

– I dag benämner vi vår affärsidé som intelligent uppvärmning & styrning. Den har blivit vidare med åren genom att vi har adderat andra teknologier men också ökat förädlingsvärdet. Själva elementet bygger däremot fortfarande på samma grundteknologi.

 

(Text & intervju av Johan Bentzel för Norra Skåne/Skd
Publicerad i bilagan Affärsliv)