Svenska   
alt

IDÉ

Kunder kommer ofta till oss med en idé om ett nytt projekt/en ny lösning eller för att få ta del av vår kompetens och för att upprätta ett partnerskap.

Det gläder oss, och vi delar mer än gärna med oss av våra anläggningar, vår erfarenhet och vår kompetens tidigt i processen. Ju tidigare vi kommer in i ett projekt desto bättre kan vi styra och säkerställa optimering av viktiga områden såsom materialval, komponenter, teknologi, temperaturstyrning, energiförbrukning, hållbarhet, kostnadseffektivitet och att alla tillämpliga lagar, förordningar och standarder efterföljs.