TEST

Som en del av vår forskning – och givetvis som ett naturligt steg i specifika projekt – genomför vi kontinuerligt provningar i våra avancerade laboratorier.

På så sätt kan vi inte bara korta ledtiderna utan även sänka kostnaderna avsevärt för våra kunder.

PRESTANDA

TEMPERATUR OCH MÄTNING · INTERN PROVNING · TERMISK AVBILDNING · KYLRUM -25°C · BULLERPROVNING · FUKTKAMMARE · LIVSCYKELTEST · VINDTUNNELTEST · TEST AV MOTSTÅNDSEFFEKT · KORROSIONSTEST (LÅNGVARIG EXPONERING) · ELEKTRISK PROVNING UPP TILL 24 kVAC · ÖVRIGA TEST UTFÖRS AV EXTERNA LEVERANTÖRER

BACKER AB · FABRIKSGATAN 11 · SE-282 71 SÖSDALA · TEL: +46 (0)451-661 00 · [email protected] · Org. nr: 5560530569

Copyright © 2017 Backer AB