Svenska   

TEST

Som en del av vår forskning – och givetvis som ett naturligt steg i specifika projekt – genomför vi kontinuerligt provningar i våra avancerade laboratorier.

På så sätt kan vi inte bara korta ledtiderna utan även sänka kostnaderna avsevärt för våra kunder.

PRESTANDA

TEMPERATUR OCH MÄTNING · INTERN PROVNING · TERMISK AVBILDNING · KYLRUM -25°C · BULLERPROVNING · FUKTKAMMARE · LIVSCYKELTEST · VINDTUNNELTEST · TEST AV MOTSTÅNDSEFFEKT · KORROSIONSTEST (LÅNGVARIG EXPONERING) · ELEKTRISK PROVNING UPP TILL 24 kVAC · ÖVRIGA TEST UTFÖRS AV EXTERNA LEVERANTÖRER