Svenska   

NIBE förvärvar 70% av aktierna i Hemi Heating AB med säte i Södertälje

Published: 2018-02-19 13.57

NIBE har kommit överens om att förvärva 70% av de utestående aktierna i Hemi Heating AB. NIBE har möjlighet att förvärva resterande 30% av Hemi Heatings utestående aktier vid en senare tidpunkt.

Hemi Heating producerar värmejackor, värmetält, värmekabel, värmefläktar och flera olika temperaturregleringslösningar. Hemi Heating har ett starkt fotfäste inom vetenskaps- och forskningsområdet och levererat lösningar till CERN, MAX4 och ett antal olika universitet. Som de flesta tillverkare av värmejackor producerar Hemi Heating även produkter för halvledarindustrin.

 

Företaget grundades 1991, har 36 anställda, en omsättning på cirka 20 MSEK och en vinstnivå på cirka 15 procent. Hemi Heating har 80% ägande i ett kinesiskt bolag och 16 av de 36 anställda är anställda i det kinesiska bolaget. Den lokala ledningen äger resterande 20% av det kinesiska dotterbolaget.

 

Produktionen sker i Södertälje, Sverige och i Guiyang, Kina.

Hemi Heating kommer att bli en del av NIBE Element och kommer juridiskt att vara ett dotterbolag till Backer BHV. Den nuvarande ledningen / ägare Henry och Kerstin Kvael kommer fortsätta att driva företaget.

 

www.hemiheating.se


Hemi Heating