Tillsammans är vi starka!

Published: 2020-04-22

Medan omvärlden, marknader, företag och individer - för att inte säga vi alla - påverkas på ett eller annat sätt av den nuvarande Coronapandemin, fortsätter vi på Backer att göra allt vi kan för att hålla verksamheten och produktionen igång. Vi står starka för att möta de utmaningar denna situation medför och vi vidtar alla nödvändiga förebyggande och proaktiva åtgärder för att se till att vi fortfarande stöder våra kunder på alla sätt vi kan under dessa ansträngda tider.

 

Hälsa och säkerhet för våra medarbetare, kunder och partners är vår högsta prioritet och vi arbetar hårt för att minimera risken för COVID-19-infektioner. Vi övervakar kontinuerligt WHO:s och de lokala regeringarnas riktlinjer och rekommendationer i de samhällen där vi bedriver verksamhet.


Samtidigt har våren anlänt och sommaren står för dörren. Vi rekommenderar därför alla våra kunder att i god tid skicka oss sina beställningar för att vi på bästa sätt ska kunna ge den service och support vi eftersträvar och ni förtjänar.


Beställningar och leveranser

Våra fabriker är fortfarande i drift och vi har full kapacitet att hjälpa våra kunder med nya projekt och ny produktion. Dessutom har vi i dagsläget inga problem med leveranser.


Försäljning, service och support

Vår kundtjänst, säljare och tekniker är alla tillgängliga under ordinarie kontorstider via telefon eller webb, 08.00-16.30 på +46 451 66 100


Ta hand om er själva och varandra! ♥


BACKER AB · FABRIKSGATAN 11 · SE-282 71 SÖSDALA · TEL: +46 (0)451-661 00 · [email protected] · Org. nr: 5560530569

Copyright © 2017 Backer AB