Noselement

Motsvarar högt ställda krav på snabb och säker uppvärmning

Nozzle elements

Noselement

Noselement tillverkas med hög precision och med hög yteffekt för att motsvara högt ställda krav på snabb och säker uppvärmning.

 

Noselement för montage på munstycke till sprutmaskiner finns i lager.

Vid tillverkningen pressas elementet samman under mycket stort tryck, vilket ger hög isolationsresistans, god värmeöverföring utan luftspalter i elementet och en jämn yta för optimal och likformig värmeöverföring från elementets hela yta.

Elementet är helt tätt för att undvika att exempelvis smält plast, olja eller gas kan tränga in.

Teknisk data

Material

Hölje av mässing

Anslutning

45° axiell anslutning
1000 mm kabel
Jordanslutning med ett hölje av metallfläta

Spänning

230 V

Yteffekt

4,5 W/cm²

Elektronisk styrka

2 kW

 

Specialutförande

Backer har även noselement i specialutförande för särskilt korrosiva miljöer, tex. formsprutning av detaljer i PVC plast.
Dessa medger en högre temperatur och yteffekt på 7 W/cm².
Alternativa anslutningar: Radial, Axial 0°, Axial 30°, Tangential 0°

 

Montering och skötsel
Insexnyckel 4 mm ska användas. Det är viktigt att noselementet monteras utan luftspalt mellan elementet och t.ex. munstycket på en formspruta. Elementet ska efterspännas efter första uppvärmningen.
Undvik böjning av anslutningskabeln nära elementet.
Plastmaterial på elementytan kan avlägsnas vid uppvärmning till smältpunkten.
Undvik slag på elementet och iakttag försiktighet när plast avlägsnas.

BACKER AB · FABRIKSGATAN 11 · SE-282 71 SÖSDALA · TEL: +46 (0)451-661 00 · [email protected] · Org. nr: 5560530569

Copyright © 2017 Backer AB