Backer Heating Elements logo
 Svenska   

 • Dubbelisolerade rörelement
  Dubbelisolerat element med integrerad termostat/smältsäkring.
  För termostat: temperatur 70-150°C
  För smältsäkring: temperatur 128°C, 152°C.
  (temperatur för komponenterna valideras utifrån önskade driftsf...

 • Tubular heating elements insulation class 1 Enkelisolerade rörelement
  Enkelisolerat värmeelement med integrerad reglering används i jordade produktapplikationer. I de flesta fallen tillverkas dessa med anslutning i ena änden och med tillval enl. kundspecifikation.

 • Instickspatron med elektronisk styrning
  Instickspatron och kopplingsbox med elektronisk inställning av önskad temperatur och hysteres med en exakt styrning via en NTC. Boxens display visar aktuell temperatur och via en blinkande lampa medde...
 • Instickspatron med galvaniskt avisolerade element
  Instickspatron för uppvärmning av vätska, där elementen är elektriskt isolerade från huvudet. Den galvaniska isoleringen minskar risken för elektrisk läckström och bidrar till en längre livslängd på o...
 • Smältsäkring
  De flesta rörelement kan förses med monterad smältsäkring. Lösningen är särskilt lämplig i samband med vätskeuppvärmning.För att bestämma vilken bryttemperatur smältsäkringen ska ha bör mätningar göra...
 • Termostat och manuellt återställbar temperaturbegränsare monterade i rörelement
  Rörelement Ø 8,5 mm kan förses med monterad termostat och återställbar temperaturbegränsare. Montering sker i änden på det elektriska elementet. Principen element med monterad BTS/BTC är godkänd av SE...

BACKER AB · FABRIKSGATAN 11 · SE-282 71 SÖSDALA · TEL: +46 (0)451-661 00 · [email protected] · Org. nr: 5560530569

Copyright © 2017 Backer AB