Svenska   

STYRNING + VÄRME = ENERGIBESPARING

- Svårare än så är det inte!

TA kontroll ÖVER DIN produkt

Energi är pengar! Med hjälp av Backers mät- och styrutrustning kan du minimera energiförlusterna – och spara pengar. Vår mät- och styrutrustning säkerställer bättre precision och högre verkningsgrad. Backer kan erbjuda traditionella lösningar för mätning och styrning som till exempel energiregulatorer och termostater, men också den senaste tekniken för integrerade regler- och detekteringslösningar samt mjukstartare och frekvensomvandlare.


Backers mät- och styrutrustning kan användas tillsammans med många olika uppvärmningsprodukter i många olika applikationer– och givetvis helt anpassat efter dina behov! En gemensam nämnare för alla produkter är att vår mät- och styrutrustning alltid säkerställer optimal drift för uppvärmningsprodukterna. Du får en mer komplett och miljövänlig lösning med hög prestanda.


Tillsammans mot en mer hållbar framtid!

MED BACKERs STYRutrustning FÅR DU INTELLIGENT uPPVÄRMNING

Uppvärmning är en sak. Intelligent uppvärmning är en helt annan. Om du lägger till Backers styr- och mätlösningar till din uppvärmningsanordning kan du undvika onödig energiförlust och – som ett resultat av det – säkerställa sänkta kostnader och minskad miljöpåverkan.

VÅRA PRODUKTER + DIN APPLIKATION =

ENERGIBESPARINGAR

STYRLÖSNINGAR

Energy regulator

Energiregulator

Capillary thermostat

Kapillärtermostat

+

Home appliance

=

Backer har ett komplett sortiment av uppvärmnings- och styrlösningar för hushållsbranschen. Regulatorer och termostater tillhör våra mer traditionella lösningar, och dessa är särskilt lämpliga för höga temperaturer.

Softstarter

Mjukstartare

Inverter

Frekvensomvandlare

+

=

Med våra mjukstartare förlänger du motorns livslängd, tack vare att den skyddas mot elektriska påfrestningar. Frekvensomvandlare levererar stabil värme och anpassar sig efter faktiskt effektbehov samtidigt som den säkerställer en lägre värmeförlust.

PT1000

PT100 / PT1000

Integrated power electronics solutions

Integrerade lösningar för effektelektronik

+

Transportation

=

PT100/PT1000 övervakar temperaturen och den inbyggda effektelektroniken säkerställer att uteffekten till elementet regleras optimalt.

Dump resistor

Dumpmotstånd

Steel grid resistor

Stålgallermotstånd

+

Energy Environment

=

I vindturbiner förbättrar motstånd kvaliteten på den elektriska energin. Det gör att kortare störningar i elnätet inte leder till att turbinen behöver stängas av, utan kan fortsätta att snurra och producera grön energi.

Control panel
Power controller

Effektregulator

+

Industrial projects

=

Vi kan hjälpa dig med design och konstruktion men även med installation och driftsättning av apparatskåp och tillhörande kontrollpaneler.

Integrated NTC

Inbyggd NTC

Integrated control

Inbyggd reglering

+

Advanced technology

=

Vissa tillämpningar är känsligare än andra. Vi erbjuder värmelösningar för de känsligaste föremålen där styr- och övervakningskomponenter är inbyggda i elementet (till exempel på tjockfilmselement, folieelement eller rörelement).