RESISTORER GER ÖKAD ENERGIEFFEKTIVITET

– Termiska simuleringsprogram optimerar lösningar så att de överensstämmer med just dina krav

RESISTORER

Backer har ett stort utbud av resistorer och motstånd som används i många olika applikationer och som bidrar till att skydda miljön genom att förbättra energieffektiviteten. Motstånd behövs i vindturbiner, industriella drivsystem, allmänna transportsystem, marin framdrivning och kärnforskningsinstitut för att öka systemets verkningsgrad. Vi använder termiska simuleringsprogram för att optimera och anpassa våra lösningar så att de överensstämmer med kundkrav och specifik applikationer.


våra produkter

Vill du veta mer om vårt utbud av resistorer? Kontakta oss!