Svenska   
Steering basket

Styrkorgar

Styrkorgar för kopplingsbox K17 och K18.

Teknisk data

För samtliga gäller:
Temp.begr: 3-polig, 110°C, brytarförmåga A/V: 20/400

Typ

Avsedd för

Termostat

Brytarförm.
A/V

Artikelnummer

S17A

K17

2-polig 30-90°C

16/400

1130 685 401

S17D

K17

-

-

1130 710 201

S17B

K17

2-polig 0-50°C

16/400

1130 685 402

S17C

K17

4-polig 30-90°C

16/400

1130 685 801

S18A

K18

4-polig 30-90°C

16/400

1120 550 701

relaterade produkter