Svenska   

Regulatorer

Regulatorer finns i ett antal olika utförande och typer. De används för reglering av temperaturen i verktyg och maskiner inom exempelvis plast- och förpackningsindustrin.

Regulators and sensors
 
HRDC

Backer IoT Smart Temperatur regulator (HRDc), är utvecklad att kunna styra och övervaka processtemperaturer på distans samt aktuell energianvändning, kostnader och driftsdata.


Enheten kan styras lokalt via displayen, via IOT (Internet of Things) app i smartphone eller via vår egen Devman/Backer IoT molntjänst, där full funktionalitet på alla parametrar ligger (anslutning till internet krävs för denna funktion).

HRDc är utformad att integreras i värmeapplikationer, antingen inbyggd i styrskåp eller som en del i produkter/applikationer där en noggrann PID temperaturstyrning önskas.


HRDc kan monteras direkt i styrutrustning/panel med ett lätt anpassat gränssnitt. Både process- och driftdata kan enkelt övervakas/ändras på displayen lokalt, din smartphone, eller via fjärrdator/molntjänst var som helst i världen.


Teknisk data

Exempel på användningsområden

  • Processkontroll
  • Byggförvaltning
  • Stegvis kontroll av uppvärmning
  • Fjärrövervakning
Immersion heater with box
Regulators and sensors

dTRON 316

JUMO dTRON 316 är en processregulator i 48x48 mm DIN-format. För reglering av temperatur, tryck och andra processvariabler.

 

Som temperaturregulator (TR) enligt EN 14597 används enheterna vid värmekraftverk anläggningar för att styra/övervaka temperaturen på vätskor eller gaser (funktionssätt: 1B).

 

LC-displayen med hög kontrast, och flerfärg för är-värde, bör-värde, och operatörs info innehåller två fyrsiffriga 7-segment displayer, två en-teckens 16-segment displayer visar av de aktiva bör-värdena, status för kontakter/utgångar samt visar aktuell status för rampfunktion och manuell manövrering. Enkel manövrering med fyra knappar.

Regulatorn kan användas som 2-state, 3-state, modulerande eller kontinuerlig reglering.

 

Kontrollprogramvaran innehåller ett program eller en rampfunktion, skifte mellan parametrar, två autotuning (självoptimerings) sekvenser, en matematik och logikmodul, samt fyra limitkomparatorer. Linjärinseringar för de vanligaste sensorerna finns och en kundspecifik linjäriseringstabell kan programmeras.

 

Ett installationsprogram finns tillgängligt (option) för användarvänlig konfiguration från en dator.

Ett seriellt gränssnitt för RS422 / 485 eller Profibus-DP kan användas för att integrera instrumenten i ett datanätverk.

Den elektriska anslutningen görs på baksidan via skruvplintar.

Relaterade produkter