Svenska   

TEKNOLOGI

- Vi har en imponerande historia men siktar alltid mot framtiden

VI FÅR DET ATT FUNGERA

Backer har branschens största teknologiportfölj. Kontinuerliga investeringar i nya tekniker är helt nödvändigt för vår verksamhet. Process- och produktutveckling understöds av våra investeringar i testutrustning och laboratorier. Vår verksamhet växer genom partnerskap med våra kunder som använder våra resurser för att utveckla unika och konkurrenskraftiga lösningar.

Lindande trådelement

Mikanitelement, steatitelement, emaljerade element/motstånd.