Svenska   
Tubular heating element for defrosting

Vulkaniserad/plastad anslutning

Rörelementen kan vulkaniseras eller plastas ihop med gummikabel. Temperaturen på anslutningsänden bör ej överstiga 60°C. Utförandet är lämpligt för t.ex. avfrostning av kylanläggningar.

RELATERADE PRODUKTER