Svenska   
Tubular heating element for defrosting

Takrännevärmare

Calescos snösmältare som gör skäl för namnet. Den tunna och smidiga värmeduken placeras utan ingrepp i tak/hängrännor utan att befintliga delar i avvatningssystemet behöver bytas. Finessen är att den värmer hela tak/hänrännans yta och smälter därför snön direkt när den fallit. Smältvattnet rinner sedan bort via de uppvärmda stuprören och därmed har risken för farliga istappar minimerats. Förutom att säkerheten höjs runtomkring fastigheten slipper fastighetsskötare riskera sin och andras hälsa genom att de inte behöver vistas på de hala taken. De ekonomiska vinsterna blir betydande då hyra för extra personal och dyra skylifts försvinner.

Teknisk data

Längd

6 meter/enhet

Tjocklek

2 mm i tålig PTC

Driftspänning

42 Volt DC

Effekt

35W/m

Uppvärmning

+15°C relativt omgivning

Fästanordning

Rostfria fjäderklämmor

RELATERADE PRODUKTER