Svenska   

Kompressorvärmare av värmekabel

En självbegränsande värmekabel med driftstemperatur 65°C, försedd med en anslutningskabel och ett UV-beständigt buntband för fastsättning runt kompressorns vevhus.

Teknisk data

Spänning

Effekt vid 10 °C

Längd v-kabel

Längd
buntband

Längd
ansl. kabel

Artikelnummer

230 V

12 W

300 mm

550 mm

1000 mm

6150 410 201

RELATERADE PRODUKTER