Svenska   
Nozzle elements, special design

Specialutförande

Backer har även noselement i specialutförande för särskilt korrosiva miljöer, tex. formsprutning av detaljer i PVC plast.
Dessa medger en högre temperatur och yteffekt på 7 W/cm². Alternativa anslutningar: Radial, Axial 0°, Axial 30°, Tangential 0°


Montering och skötsel

Insexnyckel 4 mm ska användas. Det är viktigt att noselementet monteras utan luftspalt mellan elementet och t.ex. munstycket på en formspruta. Elementet ska efterspännas efter första uppvärmningen.


Undvik böjning av anslutningskabeln nära elementet.


Plastmaterial på elementytan kan avlägsnas vid uppvärmning till smältpunkten.


Undvik slag på elementet och iakttag försiktighet när plast avlägsnas.

RELATERADE produkter