Svenska   

Smältsäkring

De flesta rörelement kan förses med monterad smältsäkring. Lösningen är särskilt lämplig i samband med vätskeuppvärmning.

För att bestämma vilken bryttemperatur smältsäkringen ska ha bör mätningar göras under verkliga förhållanden. Bryttemperaturen bör vara 25-35°C över smältsäkringens maximala temparatur under normal drift. Vid vattenuppvärmning till ca. 90°C är lämplig bryttemp. 128°C.

 

Fast montering av smältsäkringen innebär att smältsäkringen tillsammans med en isolerbussning är ingjuten i förslutningsmassan och är inte utbytbar. Har smältsäkringen lösts ut måste hela elementet bytas ut. Flatstift eller anslutnings-kablar punktsvetsas på anslutningsbulten. Rörelement med Ø 8,5 eller 14 mm kan förses med utbytbar smältsäkring. En silikonbussning, i vilken smältsäkringen är instoppad, dras ur elementet med ett lämpligt verktyg. En ny enhet monteras sedan enkelt på plats igen. Vid utbytbara smältsäkringar bör rundstiftshylsor att föredra.

 

Principen element med monterad smältsäkring är godkänd av SEMKO, VDE och UL.

Teknisk data

Elementdiam

Utbytbar

Fast monterad

Antal smältsäkringar

Bryttemp. Stand. Tol. 0/-4°C

Ø 6,4 mm


X

1

106-172

Ø 8,5 mm

X

X

1

106-172

Ø 14 mm/2

X

X

1-2

106-172

Ø 14 mm/3

X

X

1-3

Exempel på användningsområden

  • Tvättmaskiner
  • Diskmaskiner
  • Kaffemaskiner
  • Fotoframkallningsmaskiner
  • Luftuppvärmning vid påtvingad strömning

FÖRDELAR
  • Kompakt utförande
  • Kräver ingen extra kabelanslutning
  • Är förmonterad i elementet
  • Säker brytning nära värmekällan
  • Sammantaget låg kostnad för funktionen

Relaterade produkter