Svenska   
Heating cables

Värmekabel

Backer har ett komplett sortiment av värmekabel och tillbehör för alla tänkbara användningsområden.

 

De vanligaste är frostskydd för att motverka isbildning i dörrkarmar till frysrum och containrar. De kan dessutom användas för temperatur- bibehållning på behållare, rör, ventiler och hängrännor inom processindustrin mm. Backer tillhandahåller även tillbehör för anslutning och styrning/reglering. Ett annat aktuellt användningsområde för värmekablar är is- och snösmältning.

Vi kan nu erbjuda ett komplett utbud av värmekablar, i och med att Lund & Sorensen i Sverige intagits i Backergruppen.

Exempel på användningsområden

  • Information displays
  • Ice & snow melting
  • Gutter heaters
  • Door frames for freezer cabinets
  • Tubes and ventilation
  • Floor heating
  • Ice- and snow detectors
  Gutter heaters

  Produktexempel