Svenska   

Värmekablar konstanteffekt

Parallellresistiva konstantwatt värmekablar är zonindelade. De har en fast effekt per meter och är kapbara. Värmekablar med konstant effekt används som frostskydd och för temperaturhållning. De är flexibla att använda eftersom de kan kapas till önskad längd, dessutom är de enkla att terminera. Värmekablarna får inte läggas över varandra och de ska alltid användas med termostat för att kontrollera temperaturen. Backer har ett mycket brett program av värmkablar med konstant effekt för temperaturer upp till 285°C och effekter upp till 70W/m.

Powerheat AHT

Undantaget är Powerheat AHT som är en patenterad värmekabel med en yttermantel av aluminum och som gör att värmekabel kan motstå temperaturer upp till 425°C och kan ge en konstant effekt på upp till 150W/m.

Värmekablarna är godkända för användning i områden med explotsionsrisk.

relaterade produkter