A picture showing heat transfer cement

Värmeöverföringscement

Värmeöverföringscement används framförallt vid montage av värmesköldar för att förbättra kontakten mellan behållarens mantelyta och elementet. Risk för luftspalt elimineras och säkerställer god värmeöverföring vilket medför förlängd livslängd på elementet. Kan även användas vid montage av andra ingjutna element och rörelement i spår. Värmeöverföringscementen blandas med vatten och förpackningen på 0,8 kg räcker för montage av 3 stycken värmesköldar.

Hur kan vi hjälpa dig?