Mikantitelement

Mikanitelement används i stor utsträckning till kontaktuppvärmning av verktyg och till indirekt uppvärmning av vätskor i kärl. Mikanit är ett ypperligt isolermaterial baserat på glimmer. Mikanitarken kan formas för att tillpassas olika applikationer. Mikanitelement kan kapslas med plåt och kallas då för bandelement i plant utförande och ringelement i rundformat utförande.

Applikationer

Hur kan vi hjälpa dig?