Start Produkter Resistorer

Om resistorer

Vi tillhandahåller olika teknologier för tillverkning av motstånd/resistorer. Våra resistorer klarar hög belastning samt hög effekt då de tillverkas med motståndstråd med stor diameter och med möjligheten att kylas ned med vatten/vätska. Vi tillverkar även resistorer med stor rördiameter, som står emot hög spänning. Våra resistorers element testas för att kontrollera dess isolering och dielektrisk styrka. För att förhindra kontakt med upphettade delar, bygger vi ofta in elementen i skyddande hölje. Dessutom görs datoriserad simulering av pulslast för att optimera samtliga resistorapplikationer.

Våra produkter