Vi erbjuder värmelösningar för halvledarindustrin

Efterfrågan på halvledare har ökat enormt på kort tid då många branscher och industrier ser stora utmaningar i att säkerställa sitt behov av halvledare. Vi arbetar aktivt för att stödja ökad tillverkning av halvledare genom att tillhandahålla olika typer av värmare samt styrning och kontroll för dessa. På Backer är vi medvetna om den noggranna styrning och kontroll av värme som krävs vid tillverkning av halvledare. Vi erbjuder både värmekomponenter och tekniska lösningar för halvledarindustrin, som till exempel värmejackor för gasledningar och tjockfilmsvärmare för värme av kiselplattor (s. k . wafers). Våra värmelösningar är noga utvecklade efter branschens högt ställda krav, och alla våra komponenter och produkter är utformade för att säkerställa tillverkningsprocessens produktivitet och kvalitet.

Våra produkter

Produkter för applikationer

Gjutna värmare för uppvärmning och varmhållning vid
halvledarbearbetning

Anpassade processvärmare och värmeelement för kiselplattor,
t ex pidestalsvärmare

Vakuumvärmare för kiselplattor

Chiptillverkning

Värmare för gasledningar, bl a ett stort urval av kundspecifikt designade
värmejackor

Vattenvärmare och halvledarkammare

Downloads

  • Beräkningsunderlag och teknisk information.pdf pdf
    12.2MB, 2022-01-14 08:38:06
  • Checklista vid konstruktion.pdf pdf
    1.1MB, 2022-01-14 08:38:06
  • Backer standard produkter.pdf pdf
    14.6MB, 2022-01-14 08:38:07