Backer Bromsresistor - 250kW

Bromsresistorn säkerställer snabb och jämn omvandling av överskottsenergi som genereras vid bromsning i elektriska motorer eller generatorer, vilket förhindrar skador på systemet och batteriet. Den omvandlar överskottsenergin till värme, som överförs till omgivande luft via en kylvätska i strömnätet. Teknologin för bromsresistorn har utvecklats och anpassats för den nya generationens elbilar (EV) och batterielektriska fordon (BEV) och följer säkerhetsstandarderna som fastställts av IATF. Backers bromsresistorer är bland de mest effektiva i branschen och är i produktion för olika fordonskunder. Bromsresistorn kan anpassas för att möta varje kunds specifika behov.

StartProdukterResistorerBacker Bromsresistor 250kW
Nerladdningar

Teknisk data

Max arbetstemperatur

-40 °C to +95 °C'

Standard

IP6k9k

Spänning

500-850 VDC

Effekt

250kW

Elektrisk anslutning

Högspänningskontakt: TE 2399608-1 Lågspänningskontakt: TE 1-1703773-1

Hur kan vi hjälpa dig?