Keramiskt trådlindade resistorer

Keramiskt trådlindade resistorer består av en resistor tråd lindad runt en keramisk kärna. Resistorns form kan vara rund eller oval samt är belagd med ett isolationsmaterial.

StartProdukterResistorerKeramiskt trådlindade resistorer
Applikationer

Hur kan vi hjälpa dig?