Genomströmmare

Genomströmningsvärmare, eller genomströmmare, används vid uppvärmning av vätskor. Genomströmmare kan bland annat användas som komplement till värmepumpar och solvärmeanläggningar, eller som extra säkerhet vid funktionsstörningar hos den primära värmekällan. Genomströmmaren driftssätts normalt när den primära värmekällans kapacitet inte är tillräcklig. Genomströmmaren kan även användas separat som primär värmekälla. Vi kan både tillverka genomströmmare med standardkomponenter eller efter kundspecifikation. Ett komplett värmesystem kan bestå av genomströmmare och kopplingsbox med temperaturstyrning.

StartProdukterVärmesystemGenomströmningsvärmare
Applikationer

Hur kan vi hjälpa dig?