Start Om oss Hållbarhet

Hållbarhet.

Vi fokuserar på att erbjuda marknaden optimala energilösningar, som i sin tur bidrar till det globala målet att minska utsläpp av växthusgaser. Men det är bara en del av vårt hållbarhetstänk. Vi ser hållbarheten som en helhet, där våra värderingar i företaget berör hela den globala hållbarheten inom kategorierna miljö, samhälle, affär- och etik. Genom att arbeta utifrån våra värderingar kan vi leverera hållbarhet och behålla en god lönsamhet. En affärsprincip som är djupt rotad i vår långsiktiga tradition att bedriva ansvarsfullt företagande.
Se våra värderingar nedan.

Hållbarhet

Våra energilösningar bidrar till en bättre miljö.

Hållbarhet hos Backer stöds av våra värderingar.

Respekt för mänskliga rättigheter

Vi behandlar alla medarbetare rättvist, värdigt och med respekt.

Goda arbetsförhållanden

Vi erbjuder god arbetsmiljö och möjligheter till personlig utveckling.

Minskad miljöpåverkan

Vi tar hänsyn till miljön i hela vår värdekedja.

God affärsetik

Våra affärsrelationer och affärsmetoder baseras på att vi följer lagstiftningen och tillämpar god affärsetik.

Ansvarsfulla inköp

Vi gör ansvarsfulla inköp och ställer krav på våra leverantörer.

Produktansvar

Hos oss är produkternas funktion, kvalitet, säkerhet och miljöegenskaper de viktigaste förutsättningarna för vår fortsatta utveckling.

Samhällsengagemang

Vi engagerar oss i nätverk och samhällen där vi verkar.

Transperens

Vår kommunikation är rak, ärlig och följer gällande lagstiftning, regler och normer.