Start Tjänster Engineering

Vi säkerställer din produkt

För att säkerställa produktens funktion har vi genom hela processen tillgång till en rad olika verktyg och mjukvaruprogram som våra ingenjörer använder för att nå rätt prestanda.
För att åstadkomma rätt termiska design används avancerade beräkningsprogram och konfiguratorer. Med hjälp av CFD (Computational fluid dynamics) simuleras de strömnings- och termodynamiska egenskaperna innan vi slutligen kan bygga och testa våra prototyper i Backers avancerade labb. Labbet är utrustat med en rad olika testbänkar, klimatkammare, kylrum och vibrationsskakbord för att prova produkten under så verklighetsnära förhållanden som möjligt. Allt görs under övervakning med ljudmätningsutrustning och värmekameror för att kontrollera dem under drift.

Välkommen att kontakta oss för mer information om hur vi på bästa sätt kan optimera samt säkerställa din värmelösning.

Kontroll av komponenter
Sösdala, Sverige

A close up picture of a circuit board