Innovation och expertis: Följ med in i en konstruktörs vardag

Lär känna Helle Toxi, en av våra dedikerade konstruktörer vars passion för teknik och design har lett henne till rollen som ansvarig konstruktör hos oss på Backer för det viktiga segmentet motorvärmare. Hennes resa från ingenjör till en central roll i utvecklingen av motorvärmare bottnar i en kombination av talang och en outtröttlig strävan efter kunskap och förbättring.

Bengt Carlsson förklarar energianläggningen på Backer i Sösdala

Den tekniska resan: från gymnasiet till konstruktör

Helle inledde sin teknikresa redan på gymnasiet, där hon valde en teknikinriktning som senare ledde henne till att bli ingenjör. Detta beslut var inte bara ett steg i rätt riktning mot hennes framtida karriär utan också ett språng in i en värld full av möjligheter. "Jag gjorde min praktik på Backer, och det ledde till en anställning efter att jag avslutat min utbildning. Jag började då med verktygskonstruktion till våra produkter" berättar Helle. Detta tidiga arbete lade grunden för hennes förståelse för produktionsprocessen – en ovärderlig erfarenhet när hon senare skulle ta sig an mer avancerade konstruktionsprojekt på utvecklingsavdelningen.

Hennes drivkraft i karriären är en kombination av intresse för design och problemlösning. "Att jag valde den linjen jag gjorde berodde på dess bredd och de många dörrar det kunde öppna," förklarar hon. Ren tur kan ha fört henne till Backer, men det var hennes kompetens och engagemang som säkrade hennes plats hos oss. Nu, sju år senare, är Helle en nyckelspelare i företagets framgångar.

Design och problemlösning – en del av vardagen

Som ansvarig konstruktör för motorvärmare spenderar Helle sina dagar djupt nedsjunken i design och konstruktion. Användandet av CAD-programmet Creo för att skapa 3D-ritningar är bara en del av hennes arbetsflöde. Mycket tid spenderas även i Epicor som är vårt affärssystem. "Det är en varierad tillvaro. Det handlar inte bara om att utveckla nya produkter utan även om att förbättra och finslipa befintliga," säger hon.

Ett av projekten där stoltheten lyser lite extra är utvecklingen av en ny variant av motorvärmare, ett projekt som nu genererar mellan 5000-7500 enheter i veckan. "Det känns fantastiskt att se våra produkter göra en verklig skillnad," delar Helle med sig.

Helle Toxis arbete sträcker sig bortom traditionell konstruktion. Som en expert på företagets affärssystem, Epicor, har Helle en central roll i att supporta inte bara konstruktörsteamet men även andra avdelningar. Hon ansvarar för att utbilda personalen i specifika delsystem, utveckla och programmera nya dashboards för Utvecklingsavdelningen samt skapa manualer som förenklar förståelsen för Epicors funktioner och företagets processer. Hennes förmåga att anpassa systemet genom finjusteringar och uppdateringar bidrar stort till att effektivisera arbetsflöden över hela företaget.

Processen för utveckling av nya produkter

Helle är djupt involverad i varje steg av produktutvecklingsprocessen, från det initiala tekniska förslaget baserat på kundens specifikationer till slutgodkännandet av den första serietillverkade produkten. Hon gör testberäkningar för värmeelementen, säkerställer att produkten är tillverkningsbar och leder sedan arbetet genom de kritiska faserna av provtillverkning, där hon agerar som huvudkontaktpunkt för eventuella frågor eller beslut. Helle spelar också en avgörande roll i uppdateringar av produktdesign och komponentstruktur i såväl CAD som Epicor och Elber, och arbetar nära inköpsavdelningen för att godkänna komponenter inför serietillverkning.

Genomströmmare från Backer AB

3D-ritningar av en genomströmmare. Illustrationerna visar vatten som rör sig genom en cylindrisk tank eller tub, med interna elektriska värmeelement som är utformade för att värma upp vattnet när det flödar.

Samarbeten och förbättringsarbete

Utöver hennes tekniska expertis och ledarskap i produktutvecklingsprocessen, är Helle en kärnspelare i att driva förbättringar i befintliga produkter och processer. Hon samlar in rapporter om förbättringsförslag, önskemål eller fel, ofta med hjälp av feedback från produktion, sälj och kvalitetsavdelningar. Hennes arbete med att identifiera och implementera snabba lösningar för att optimera provprocesser understryker hennes förmåga att arbeta effektivt under tidspress.

Främjande av teknik och samarbeten

Helle Toxis engagemang sträcker sig även till att främja teknik bland unga tjejer och uppmuntra till mångfald och inkludering inom teknikområdet. Genom att dela med sig av sin erfarenhet och kunskap, inte bara internt utan även externt genom samarbeten med kunder och leverantörer, bidrar Helle till att skapa ett öppet och innovativt klimat där tekniska lösningar kontinuerligt kan utvecklas och förbättras.

Arbetet i team – A och O för framgång i arbetet

Samarbetet inom teamet och med andra avdelningar är kritiskt för framgången hos Backer. Helle beskriver en kultur av samarbete och viljan att ständigt förbättra. "Vi har ett fantastiskt samarbete inom teamet, och det finns alltid utrymme för att växa och utforska nya möjligheter," säger hon.

Som konstruktör arbetar man tillsammans med de flesta funktioner på företaget – alltifrån sälj, inköp, test och kvalitet till det nära samarbetet med kunden.

Den kontinuerliga utvecklingen

På Backer stödjer vi våra anställda i deras strävan efter kontinuerlig utveckling och lärande, något som Helle värderar högt. "På konstruktionsavdelningen går det att välja inriktning baserat på våra intressen. Jag har haft förmånen att arbeta med ett brett utbud av produkter," säger hon.

Utmaningar som tidspress hanteras med kreativitet och innovation. Helle betonar vikten av att arbeta effektivt och att utbilda kunder om vad som är möjligt inom given tidsram.

Framtidsvision och råd till nya kollegor

När Helle ser framåt, är det med en vision om att fortsätta förbättra och effektivisera produktionsprocesserna. "Jag hoppas kunna involvera mig mer i processförbättringar och få möjlighet att gräva ner mig i Aluminiumprodukter ännu mer. Det finns alltid utrymme att optimera," reflekterar hon. För potentiella nya kollegor har Helle ett enkelt men kraftfullt råd: "Förvänta dig en lärorik resa. Tekniken är ständigt föränderlig, och det finns alltid något nytt att lära sig."

CAD på Backer

Helle avslutar med ett viktigt råd för alla inom teknik och design: "Våga tänka utanför boxen. Utan kreativitet och innovation stannar utvecklingen upp." Hennes resa är ett bevis på kraften i ständigt lärande, samarbete och innovation – en resa som inspirerar till att utforska teknikens gränslösa möjligheter.

Blir du intresserad av att höra mer om hur det är att jobba hos oss på Backer? Besök vår karriärsida för att se lediga tjänster.

Hur kan vi hjälpa dig?