Ångalstrare

Ångalstrare används för att skapa ånga i produkter för hushåll och kommersiellt bruk och finns bland annat i ångbastur, tvättmaskiner, sterilisatorer och ångbaserad trätorkning. Våra ångalstrare designas i samarbete med våra ingenjörer samt våra kunder för att optimalt anpassas till specifika applikationer.

Applikationer

Hur kan vi hjälpa dig?