Start Produkter Värmesystem

Våra produkter

Om värmesystem

Genomströmningsvärmare (Genomströmmare)

Våra genomströmningsvärmare, även kända som genomströmmare, är avancerade lösningar för effektiv uppvärmning av vätskor. Dessa enheter är utmärkta för att fungera som ett komplement till värmepumpar och solvärmeanläggningar, samt erbjuder extra säkerhet vid eventuella funktionsstörningar i den primära värmekällan. Genomströmmaren är designad för att aktiveras när huvudvärmekällans kapacitet inte räcker till, men kan också användas som en oberoende primär värmekälla. Vi specialiserar oss på att skräddarsy genomströmmare efter kundens specifika behov, antingen genom att använda standardkomponenter eller genom fullständig anpassning. Ett komplett värmesystem från oss kan inkludera genomströmmare i kombination med en kopplingsbox utrustad med avancerad temperaturstyrning.

Kondenstrågsvärmare

Inom HVAC-industrin är våra kondenstrågsvärmare essentiella för att förebygga isbildning i värmepumpars utedelar. Våra värmare garanterar att vattnet i kondenstråget inte fryser, vilket säkerställer ett konstant flöde genom utloppet. Vi erbjuder två huvudtyper av teknologier för detta ändamål: avfrostning med folieelement eller med värmekabel, beroende på applikationens specifika krav.

Varmvattenberedare

Backer presenterar en kompakt 5-liters varmvattenberedare, perfekt för mindre utrymmen eller där flexibilitet är nyckeln. Utöver denna lösning erbjuder vi även ett brett utbud av komponenter för större varmvattenberedningssystem, inklusive genomströmningsvärmare och insticksvärmare, för att möta en mängd olika behov och applikationer.

Värmepumpar

Vi specialiserar oss på att leverera skräddarsydda kylkretsar, avfuktningsenheter och värmepumpar för OEM-marknaden. Våra värmepumpar är speciellt anpassade för användning inom en rad olika områden, såsom kommersiella tillämpningar, industriella processer, och energiutvinning. Varje enhet utvecklas och designas i nära samarbete med våra kunder för att säkerställa optimal integration i slutanvändarens applikationer. Vi erbjuder omfattande valideringstjänster i våra laboratorier samt hjälp med externa certifieringar. Vår erfarenhet omfattar även arbete med ett flertal köldmedier, inklusive R744/CO2.

Ångalstrare

Våra ångalstrare är idealiska för skapandet av ånga inom en mängd olika applikationer, från ångbastur och tvättmaskiner till sterilisatorer och ångbaserad trätorkning. Dessa system är resultatet av ett nära samarbete mellan våra ingenjörer och kunder, för att säkerställa att varje ångalstrare är perfekt anpassad till dess specifika användningsområde. Vi fokuserar på att leverera tillförlitliga och effektiva ångalstrarlösningar som möter våra kunders höga krav.