Start Produkter Givare

Om givare

Vi tillhandahåller givare med tillbehör för temperaturmätning och -reglering av värme och värmeutrustningar. Främst för applikationer i fast media, vätskor eller gas. Vi erbjuder bland annat ett standardsortiment från egen tillverkning bestående av kabelgivare, mantelgivare, inskruvningsgivare, bajonettgivare samt ytgivare.
De vanligaste benämningarna på våra givare är PT100, PT1000 och PT10 000. Samtliga uppfyller den svenska EN-standarden, EN 60751.

Under fliken Komponenter och tillbehör finner du tillbehör som kompensationsledning, förskruvningar och genomföringar.

Våra produkter