Vi finputsar inneklimatet.

Det perfekta inomhusklimatet är något som vi strävar för att uppnå, och genom åren har vi fokuserat på att utveckla smarta lösningar och produkter för att optimera den termiska komforten samt luftkvalitén inomhus.
Vi producerar värmeelement för många olika applikationer inom HVAC. Oavsett om värmesystemet är uppbyggt med direktverkande el eller är vattenburet, tillhandahåller vi komponenter och lösningar för båda.

Till exempel erbjuder vi produkter och komponenter för applikationer inom direktverkande el segmentet, såsom elradiatorer, konvektorer, handdukstorkar och golvvärme (el).
Vi tillhandahåller även ett stort utbud med produkter för applikationer med vattenburet system, som exempelvis värmepumpar, elpannor och varmvattenberedare.

Vi har dessutom produkter för både det enskilda hushållet till större fastigheter som kontor eller hotell, med fokus på att inneklimatet ska bli optimalt oavsett om du önskar värme, kyla, varmvatten eller ventilation.

Våra produkter

Applikationer

Radiatorer (Sten, aluminium,
gjutjärn med NTC/keramik)

Konvektorer

Värmepumpar

Pannor

Luftkonditionering

Ventilation

Vattenförvaring

Batterier

Kanalvärmare

Ånggeneratorer

Bastuaggregat

Tvättar

Handdukstork

Golvvärme

Spegelvärmare

Serverrum

Uppvärmning för asfalt, tak och
stuprör för att förhindra isbildning

Luftvärmeväxlare

Pool

Varmvattenberedare

Ladda ner