Start Produkter Styrning

Om styrning

Backers mät- och styrutrustning minimerar energiförlusterna och säkerställer optimal drift vid uppvärmning. Vi erbjuder både enskilda komponenter och integrerade regler- och detekteringslösningar. Våra lösningar finns inom de flesta branscher, som till exempel hushållsbranschen, bilindustrin samt inom HVAC. För de mer känsliga tillämpningsområdena, som inom medicin och vetenskap, erbjuder vi styrenheter som är inbyggda direkt i värmeelementet, till exempel i tjockfilmselement, folieelement och i rörelement. Med Backers mät- och styrutrustning kan du undvika onödig energiförlust med sänkta kostnader och minskad miljöpåverkan som resultat.

Våra produkter