Värmekablar

Vi tillverkar ett brett sortiment av värmekablar för olika användningsområden. De vanligaste värmekablarna används som frostskydd för att till exempel förhindra isbildning på järnvägsväxlar, kontaktledningar, vatten- och avloppsledningar samt vattenavledningssystem. De kan dessutom användas för att bibehålla temperatur på behållare, rör samt ventiler inom processindustrin. Vi erbjuder även tillbehör för anslutning och styrning/reglering.

Applikationer

Hur kan vi hjälpa dig?