Våra produkter och lösningar bidrar till en grönare värld.

Energisektorn är en viktig bransch för oss på Backer och för vår planet. Vi arbetar kontinuerligt med att ta fram produkter och lösningar som skapar förutsättningar att tillgodose den ökande efterfrågan av mer hållbar energi.
Som ett resultat av detta ökar vikten av förnybar energi som till exempel sol- och vindenergi. Det leder också till högre krav på elens kvalitet, dvs. hur ren den är. Genom att använda sig av effektmotstånd styrs elens kvalitet och tillförlitlighet, och det här är ett tillämpningsområde som Backer har lång erfarenhet av.

Våra produkter

Applikationer

Vindturbiner

Solvärmesystem

Distribution

Kärnkraft

Off shore

On Shore

Raffinaderier

Alternativa bränslen 

Ladda ner

  • Beräkningsunderlag och teknisk information.pdf pdf
    12.2MB, 2022-01-14 08:36:13
  • Checklista vid konstruktion.pdf pdf
    1.1MB, 2022-01-14 08:36:13
  • Backer standard produkter.pdf pdf
    14.6MB, 2022-01-14 08:36:15