Backer Sösdala - med en energianläggning i världsklass

I hjärtat av Sösdala, där innovation och tradition möts, tar vi på Backer AB stora steg mot en mer hållbar framtid. Med en lång historia som en av kommunens största arbetsgivare har vi inte bara en betydande påverkan på den lokala ekonomin utan också på miljön. I denna artikel utforskar vår satsning på geoenergi, en resa som leds av ingen mindre än Bengt Carlsson, underhålls- och fastighetsansvarig.

Bengt, med sin mångsidiga roll, övervakar allt från underhåll av fastigheter till nybyggnationer och mekanisk tillverkning. Hans passion för att lösa problem och ta sig an utmaningar lyser igenom när han delar sin resa med Backer, från hans tidiga dagar som elkonstruktör till att nu vara en nyckelspelare i företagets hållbarhetssatsningar.

Bengt Carlsson förklarar energianläggningen på Backer i Sösdala

Vägen till en effektiv geoenergianläggning

"Det började med en stor nyfikenhet," förklarar Bengt när han reflekterar över hur projektet med geoenergianläggningen tog sin början. Med målsättningen att helt fasa ut fossila bränslen, tog NIBE ett koncernbeslut som satte Sösdala-anläggningen i frontlinjen för innovation inom NIBE-koncernen. Detta projekt, som startade med en mindre anläggning om 10 borrhål 2018, lade grunden för den omfattande energilösning som nu driver en stor del av Backers produktion.

Att övergå till geoenergi har lett till betydande miljömässiga och ekonomiska fördelar för Backer. "Vi har drastiskt minskat våra fossila bränslen," berättar Bengt. Genom att använda värmepumpslösningar toppade med elpannor har företaget uppnått en imponerande minskning av energianvändningen med 450 000 kWh jämfört med 2012. Denna omställning har inte bara gynnat miljön utan också förbättrat arbetsmiljön och visat sig vara kostnadseffektiv på lång sikt.

En omprövning som gav resultat

En noggrann förstudie och omvärdering av vårt initiala planeringsstadium visade sig vara avgörande för projektets framgång. Tidiga kalkyler antydde att 130 borrhål skulle behövas för att utöka systemet. Genom en strategisk omplanering och optimering kunde vi dock minska detta till 35 borrhål för att effektivt stödja våra energibehov, vilket understryker vikten av anpassningsförmåga och innovation i våra hållbarhetsprojekt.

Innovativa energilösningar

Vi har utvecklat ett innovativt system där fem av våra byggnader i Sösdala är sammanlänkade i ett lågtempererat nät. Detta system möjliggör en detaljerad styrning av energiflöden, där överskottsvärme effektivt lagras i berget för senare användning.

Den teknik vi nu använder i Sösdala inkluderar avancerade värmepumpar som omvandlar lågvärdig energi till högvärdig. Detta gör det möjligt för oss att inte bara effektivisera vår uppvärmning och kylning utan också att betydligt minska vår miljöpåverkan.

Optimerad användning av spillvärme

Ett framträdande exempel på systemets effektivitet är hur vi nu återanvänder spillvärme från vår produktion. Istället för att släppa ut denna värme, omvandlar vi den genom våra värmepumpar till uppvärmning och varmvatten. Detta initiativ har lett till avsevärda besparingar och förbättrad energieffektivitet över hela företaget.

Geoenergianläggningen i Sösdala

Arbetet framåt

Med blicken riktad framåt är vi inte redo att stanna upp. "I veckan drar vi igång det senaste inom värmepumpsmarknaden," avslöjar Bengt entusiastiskt. Installationen av propan-drivna värmepumpar markerar början på nästa fas i företagets strävan efter hållbarhet. Dessutom planeras en ny anläggning för att minska nickelutsläpp från produktionen, ett bevis på företagets dedikation till miljövänliga lösningar.

Backers resa mot en mer hållbar framtid är både inspirerande och beundransvärd. Under ledning av Bengt Carlsson fortsätter företaget att utforska nya vägar för att minska sin miljöpåverkan och samtidigt bibehålla sin position som en ledande arbetsgivare i regionen. Med en kombination av innovation, engagemang och en stark vilja att göra skillnad, står Backer AB fast vid vår vision om en grönare framtid.

4 råd för framgångsrika hållbarhetsprojekt

När vi ser tillbaka på vår resa och framstegen vi gjort, är det klart att framgången inte enbart beror på teknologin vi valt, utan också på metodiken och förhållningssättet bakom implementeringen. Här delar Bengt Carlsson, fyra avgörande råd för framgångsrika projekt inom hållbar energianvändning:

Tips för en lyckad energianläggning

Hur kan vi hjälpa dig?