Självbegränsande värmekablar

Självreglerande värmekablar minskar effekten om yttemperaturen stiger och ökar effekten om yttemperaturen sjunker. Kabeln ger effekt där den behövs. Värmekablarna kan användas för en olika applicationer: Frostskydd av långa rörledningar, 3-fas värmesystem, Ovanjordiska eller underjordiska rörledningar. Kontakta oss så kan vi ta fram den bästa lösningen för din applikation.

StartProdukterVärmeelementVärmekablarSjälvbegränsande värmekablar
Nerladdningar

Teknisk data

Max arbetstemperatur

250°C

Hur kan vi hjälpa dig?