A picture of two self regulating heating cables

Självbegränsande värmekablar

Självbegränsande värmekablar minskar effekten om yttemperaturen stiger och ökar effekten när yttemperaturen sjunker. Med andra ord ger värmekabeln effekt där behovet finns.

StartProdukterVärmeelementVärmekablarSjälvbegränsande värmekablar

Teknisk data

Max arbetstemperatur

250°C

Elektrisk anslutning

Självbegränsande värmekablar används som frostskydd och för temperaturhållning. Tekniken har många fördelar. De kan kortas av till lämpliga längder och överhettas inte om de läggs över varandra. Därigenom blir det lättare att göra installationer på platser med t.ex. ventiler, flänsar och förgreningar. Backer kan erbjuda marknadens bredaste och mest flexibla program för självbegränsande värmekablar. Vi har kablar som klarar temperaturer upp till 250°C och effekter upp till 90W/m. Värmekablarna är godkända för användning i områden med explosionsrisk.

Hur kan vi hjälpa dig?