alt

KVALITET, MILJØ OG BÆREDYGTIGHED

Vi har en holistisk holdning til miljøet, som afspejles tydeligt i alle dele af organisationen.

Trenden går mod mere energieffektive systemer, og det har givet os større markedsmuligheder, idet vores løsninger ofte er integreret i slutprodukterne. Øget brug af elmotorer i stedet for hydrauliksystemer genererer også et øget behov for modstande. Vi tilbyder et bredt udvalg af modstande og styringsfunktioner til elektriske motorer, som reducerer elmotorens energiforbrug betragteligt. Vores varmepumpeteknologi kan også anvendes på flere forskellige områder, hvilket reducerer energiforbruget betragteligt sammenlignet med de mere traditionelle teknologier.

 

Sammen om en bæredygtig fremtid!

BACKER AB · FABRIKSGATAN 11 · SE-282 71 SÖSDALA · TEL: +46 (0)451-66100 · [email protected] · Corp. reg: 5560530569

Copyright © 2017 Backer AB