Business Principles

  3. Reduceret miljøbelastning

  Vi er miljøbevidste i hvert enkelt led i vores værdikæde

  • Vores langsigtede strategi er at skabe energiløsninger i verdensklasse og være med til at skabe et mere bæredygtigt samfund.
  • Vi lever i takt med at vi lærer, hvilket vil sige, at vi gør brug af vedvarende energi, passer på naturens ressourcer, reducerer mængden af udledninger i luft og vand samt begrænser vores affaldsmængde.
  • Vores syn på miljøforholdene er bredt, og omfatter alt lige fra produktudvikling til slutproduktet ibrugtagning.
  • Vi identificerer risici for mennesker og miljøet og respekterer forsigtighedsprincippet*.

  *Forsigtighedsprincippet vil sige, at i situationer, hvor vi har mistanke om, at miljø eller sundhed kan blive belastet, men ikke har tilstrækkelig viden om disse risici, så hverken ignorerer eller undlader vi at forholde os til beslutninger om passende beskyttelsesforanstaltninger.

  BACKER AB · FABRIKSGATAN 11 · SE-282 71 SÖSDALA · TEL: +46 (0)451-66100 · [email protected] · Corp. reg: 5560530569

  Copyright © 2017 Backer AB