Business Principles

  1. Respektere menneskerettigheder

  Vi behandler alle vores medarbejdere retfærdigt, med værdighed og respekt.

  • Vi værdsætter og udvikler diversitet blandt vores medarbejdere.
  • Vi giver ikke nogen særbehandling*, hvad angår deres ansættelse eller forpligtelser.
  • Vi hverken chikanerer, truer eller diskriminerer ikke kollegaer eller forretningsforbindelser.
  • Vi respekterer medarbejdernes rettigheder, når det gælder organisering og forhandling af kollektiv overenskomst. Vi respekterer også medarbejderne ret til at afvise at være en fagforening.
  • Vi tillader ikke børnearbejde, illegal arbejde eller tvungent arbejde.
  • Vi sørger for at sikre, at medarbejdere under 18 år ikke udfører risikabelt arbejde. *Særbehandling kan f.eks. referere til køn, religion, alder, handikap, seksuel orientering, nationalitet, politisk holdning eller social eller etnisk oprindelse.

  BACKER AB · FABRIKSGATAN 11 · SE-282 71 SÖSDALA · TEL: +46 (0)451-66100 · [email protected] · Corp. reg: 5560530569

  Copyright © 2017 Backer AB