Säkerhet, kvalité & styrning

Backer AB blev nyligen certifiereade både enligt IATF och ISO 45001

IATF
IATF är en grupp biltillverkare som tillsammans med respektive nationella Automotive-föreningar & branschorganisationer bildades för att tillhandahålla förbättrade kvalitetsprodukter till fordonskunder över hela världen. Syftet med IATF är mer specifikt:

  • Att utveckla en konsensus om internationella grundläggande krav på kvalitetssystem, främst för de deltagande företagens direkta leverantörer av produktionsmaterial, produkt- eller tjänstedelar eller efterbehandlingstjänster (t.ex. värmebehandling, målning och plätering). Dessa krav kommer även att vara tillgängliga för andra intresserade inom fordonsindustrin.
  • Att utveckla polic's och procedurer för IATF:s gemensamma registreringssystem för tredje part för att säkerställa att de efterföljs över hela världen.
  • Att tillhandahålla lämplig utbildning för att stödja kraven i IATF 16949 och IATF:s registreringsschema.
  • Att upprätta formella kontakter med lämpliga organ för att stödja IATF:s mål.

ISO 45001
ISO 45001 är ett ledningssystem för arbetsmiljö och Backer AB's certifiering enligt detta system är ytterligare ett steg för att skapa en säker arbetsplats för samtliga medarbetare.

Kortfattat omfattar ledningssystemet samtliga aktiviteter vi redan arbetar med inom Kvalitet och Miljö, inkluderat metodik för att hantera olika typer av risker. En väsentlig skillnad gentemot övriga system är däremot kraven för samverkan och samråd, varför vårt arbete med skyddsorganisationen, tex vår arbetsmiljögrupp, ytterligare förstärkts.

Hur kan vi hjälpa dig?