Ex-elpatron SIH KLXT (Exd)

Ex-elpatronen är avsedd för användning i potentiellt farliga områden där det finns en risk för exponering för explosiv gasatmosfär.

Värmaren ska monteras horisontellt i en tank, ett kärl eller ett rörbaserat flöde genom systemet och värmeelementen ska vara helt nedsänkta i vätska under drift. Värmeelementen nedsänkta i vätska betraktas som ett icke Ex-område.

Elpatronen styrs av en termostat som återställs automatiskt och som reglerar temperaturen och säkerställer T-klassen.